Розрахунок KPI працівників

Замовник

Галузь

масштаб

Міжнародний банк

Фінансовий сектор

≥500 відділень
≥8000 співробітників

Замовник

Міжнародний банк

Галузь

Фінансовий сектор

масштаб

≥500 відділень
≥8000 співробітників


Надати ефективний інструмент для розрахунку KPI співробітників відділу продажів.


Побудована інфраструктура Azure Cloud. В основу архітектури лягли контейнери в Azure Blob Storage. Автоматизація процесу завантаження локальних файлів у blob контейнери разом із збагаченням даних.
Створено модель Azure Analysis Services для підрахунку KPI співробітників на основі бізнес-логіки та даних замовника.
Побудова аналітичних дашбордів у Power BI, інтеграція між Power BI та моделлю AAS. Автоматизація процесів завантаження даних за день, перерахунок KPI як окремих, так і всіх співробітників з урахуванням дати, метрики, міста, відділення.
Створення трьох груп доступу в AD, прописані правила фільтрації даних в AAS та протестований процес переходу користувача з однієї групи в іншу.


Створення потужного інструменту для розрахунку KPI співробітників відділу продажів. Побудова моделі Azure Analysis Services та аналітичних дешбордів в Power BI. Глибока аналітика з використанням ML, Azure Cognitive Services та даних з EDWH. Забезпечено єдину достовірну версію звітності.

 

Прошу надіслати повну версію кейса:    Інші кейси: