Ми використовуємо cookie-файли, включно з cookie-файлами третіх сторін, з метою поліпшення якості даного веб-сайту для користувачів. Продовжуючи перегляд веб-сайту, Ви надаєте згоду на використання cookie-файлів. Отримати більш детальну інформацію Ви можете, ознайомившись із нашою Політикою використання cookie-файлів.

ПОЛІТИКА ВИКОРИСТАННЯ COOKIE-ФАЙЛІВ

Що таке cookie-файли?

Cookie-файли — це маленькі текстові файли, які веб-сайт (зокрема, веб-сервер) зберігає на комп’ютері користувача, однак при цьому до будь-яких документів або файлів на комп’ютері користувача доступу не існує. Cookie-файли містять таку інформацію, як назва веб-сайту, а також декілька символів і чисел. Кожного разу, коли користувач переглядає веб-сайт, останній зчитує цю інформацію та надає користувачу послуги, що пов’язані з цією інформацією. Типовим прикладом такої інформації є уподобання користувача на веб-сайті, що визначаються вибором користувача на цьому веб-сайті (наприклад, натиснення на певні «кнопки», пошук, реклама тощо).

Cookie-файли якого типу використовуються на цьому веб-сайті?

Технічні cookie-файли

Технічні cookie-файли використовуються для того, щоб певні розділи веб-сайту функціонували правильно. Веб-сайт використовує технічні cookie-файли, єдиною метою яких є передача повідомлень або які необхідні для надання певних послуг, відповідно до запиту абонента або користувача. Такі технічні cookie-файли можна поділити на:

•           аналітичні cookie-файли, що є технічними cookie-файлами, які використовуються для підрахунку й аналізу загальної кількості користувачів та їх дій під час перегляду ними певного веб-сайту;

•           функціональні cookie-файли, завдяки яким можливо персоналізувати контент веб-сайту відповідно до різних опцій, що обираються користувачем (наприклад, мова й т.і.), з метою надання поліпшених послуг.

Збір та обробка даних, що отримуються за допомогою технічних cookie-файлів, необхідні для правильного функціонування Веб-сайту. Якщо користувач заперечує проти використання таких технічних cookie-файлів, він / вона не зможе отримати доступ і переглянути Веб-сайт належним чином.

За винятком технічних cookie-файлів, загальним правилом для використання електронних систем зв’язку є те, що отримання доступу до інформації, яку було збережено на кінцевому абонентському устаткуванні, потребує попередньої згоди користувача після надання йому чітко вираженої й детальної інформації, тобто ця згода повинна бути отримана шляхом виконання процедур, що її підтверджують, а не припускатись за відсутністю відмови.

Сookie-файли третіх осіб

Сookie-файли третіх осіб встановлено на іншому веб-сайті, ніж той, що переглядає користувач. Це має місце тому, що кожний веб-сайт може містити елементи (зображення, мапи, звуки та певні посилання на інші доменні імена), що зберігаються на комп’ютерних серверах, які відрізняються від тих, що надають послуги хостингу веб-сайту, який переглядається користувачами.

Інформація, що зібрана з використанням зазначених вище cookie-файлів, не розкривається третім особам, якщо тільки це не вимагається згідно із законом.

Переваги використання cookie-файлів

Деякі cookie-файли надзвичайно корисні – вони допомагають покращити використання Вами сайту. Припускаючи, що Ви використовуєте той же самий пристрій та той же самий браузер, кукіси запам’ятовують деякі Ваші вподобання, щоб допомогти нам зрозуміти, як Ви використовуєте наш сайт, та кастомізувати зміст в залежності від Ваших інтересів та потреб.

Використання cookie-файлів на https://ambits.com/

Cookie-файли є необхідними для користування сайтом https://am-bits.com/. Ми використовуємо cookie-файли, щоб покращити наш сайт. Ви можете видалити чи заблокувати сookie-файли від нашого сайту, але це може вплинути на його коректну роботу. Жоден з сookie-файлів на нашому сайті не збирає інформацію, яка могла б ідентифікувати Вас персонально.

Як управляти сookie-файлами через конфігурацію браузера

Деякі користувачі можуть не бути згідні зі збереженням інформації, що зібрано на їхній комп’ютер за допомогою сookie-файлів. Кожний браузер містить детальні інструкції відносно його політики щодо користування сookie-файлами.

Якщо ви не бажаєте отримувати сookie-файли, ви можете змінити налаштування вашого браузера, для того щоб отримувати застереження, коли надсилаються сookie-файли, деактивувати деякі або всі сookie-файли, що використовуються веб-сайтом, або видалити сookie-файли, що вже встановлено веб-сайтом.

Більшість функцій веб-сайту повинна працювати без використання сookie-файлів. Проте, якщо ви деактивуєте сookie-файли, ви не будете мати доступ до певних послуг і функцій веб-сайту.

За наступними посиланнями ви можете знайти необхідну інформацію щодо управління сookie-файлами в усіх веб-браузерах: https://www.aboutcookies.org/http://www.youronlinechoices.eu/.

Нижче ви знайдете приклади певних версій найбільш поширених веб-браузерів, де ви можете отримати інформацію про те, як заборонити використання сookie-файлів.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=uk

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/uk-ua/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/el/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari: https://support.apple.com/uk-ua/guide/safari/sfri11471/mac

У будь-якому разі рекомендується звертатися до офіційної бібліографії компаній-розробників за останніми оновленнями, а також до веб-браузерів інших компаній-розробників.

RUS

Мы используем cookie-файлы, включая cookie-файлы третьих сторон, с целью улучшения качества данного веб-сайта для пользователей. Продолжая просмотр сайта, Вы даете согласие на использование cookie-файлов. Вы можете получить более подробную информацию, ознакомившись с нашей Политикой использования cookie-файлов.

ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ COOKIE-ФАЙЛОВ

Что такое cookie-файлы?

Cookie-файлы – это маленькие текстовые файлы, которые веб-сайт (в частности, веб-сервер) хранит на компьютере пользователя, однако при этом не существует никакого доступа к каким-либо документам или файлам на компьютере пользователя. Cookie-файлы содержат такую информацию как название сайта, а также некоторые символы и числа. Каждый раз, когда пользователь просматривает определённый сайт, данный сайт считывает эту информацию и предоставляет пользователю услуги с учётом того, что именно содержат cookie-файлы. Типичным примером такой информации являются предпочтения пользователя на сайте, которые определяются выбором и действиями пользователя на этом сайте (например, нажатие на определённые «кнопки», поиск, реклама и т.д.).

Cookie-файлы какого типа используются на этом сайте?

Технические cookie-файлы

Технические cookie-файлы используются для того, чтобы определённые разделы сайта функционировали правильно. Сайт использует технические cookie-файлы, целью которых является передача сообщений или которые необходимы для предоставления определённых услуг, запрошенных абонентом или пользователем. Такие технические cookie-файлы можно разделить на:

• аналитические cookie-файлы, являются техническими cookie-файлами, которые используются для подсчёта и анализа общего количества пользователей и их действий при просмотре определённого веб-сайта;

• функциональные cookie-файлы, благодаря которым можно персонализировать контент веб-сайта в соответствии с различными опциями, которые выбирает пользователь (например, язык и т.д.), с целью предоставления улучшенных услуг.

Сбор и обработка данных, получаемых с помощью технических cookie-файлов, необходимы для правильного функционирования Сайта. Если пользователь возражает против использования таких технических cookie-файлов, он/она не сможет получить доступ и просматривать Сайт должным образом.

За исключением технических cookie-файлов, общим правилом для использования электронных систем связи является то, что получение доступа к информации, которая была сохранена на конечном абонентском оборудовании, требует предварительного согласия пользователя после предоставления ему чётко выраженной и детальной информации, то есть это согласие должно быть получено путём выполнения процедур, которые подтверждают такое согласие, а не допускать при отсутствии отказа.

Cookie-файлы файлы третьих лиц

Cookie-файлы третьих лиц – это файлы, установленные на ином сайте, чем тот, что просматривает пользователь. Это происходит потому, что каждый сайт может содержать элементы (изображения, карты, звуки и некоторые ссылки на другие доменные имена), которые хранятся на других компьютерных серверах, чем те, что предоставляют услуги хостинга для веб-сайта, который в данный момент посетил пользователь.

Информация, собранная с использованием указанных выше cookie-файлов, не раскрывается третьим лицам, если только это не требуется по закону.

Преимущества использования cookie-файлов

Некоторые cookie-файлы чрезвычайно полезны – они помогают значительно улучшить Вашу навигацию на сайте. Исходя из того, что Вы, как правило, заходите на сайт с одного и того же устройства, используя при этом тот же самый браузер, кукисы запоминают некоторые Ваши предпочтения, чтобы помочь нам понять как Вы используете наш сайт, и кастомизировать его содержание в зависимости от Ваших интересов и потребностей.

Использование cookie-файлов на https://ambits.com/

Cookie-файлы необходимы для того, чтобы пользоваться сайтом https://am-bits.com/. Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить наш сайт. Вы можете удалить или заблокировать cookie-файлы нашего сайта, но это может повлиять на его корректную работу. Ни один из cookie-файлов на нашем сайте не собирает информацию, которая могла бы идентифицировать Вас и Ваши персональные данные.

Как управлять cookie-файлами через конфигурацию браузера

Некоторые пользователи могут не быть согласны с фактом хранения информации, собранной на их компьютере с помощью cookie-файлов. Каждый браузер содержит подробные инструкции относительно политики использования cookie-файлов.

Если вы не хотите получать cookie-файлы, вы можете изменить настройки вашего браузера, для того чтобы получать предупреждение в случае загрузки новых cookie-файлов. Так Вы сможете деактивировать некоторые или все cookie-файлы, которые собирается использовать сайт, а также удалить ранее установленные cookie-файлы.

Большинство функций сайта должно работать без использования cookie-файлов. Однако, если вы отключите cookie-файлы, вы не будете иметь доступ к определенным функциям сайта.

По следующим ссылкам вы можете найти необходимую информацию по управлению cookie-файлами во всех веб-браузерах: https://www.aboutcookies.org/, http://www.youronlinechoices.eu/.

Ниже вы найдёте примеры некоторых версий наиболее распространённых веб-браузеров, где вы можете получить информацию о том, как запретить использование cookie-файлов.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=uk

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/uk-ua/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/el/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari: https://support.apple.com/uk-ua/guide/safari/sfri11471/mac

В любом случае, рекомендуется обращаться к официальным базам данных компаний-разработчиков для получения последних обновлений, а также сайты других вендоров, если у Вас установлен какой-либо иной браузер.

ENG

We use cookies, including third-party cookies, to improve the quality of this Website for users. By continuing to browse the Website, you consent to the use of cookies. You can get more information by reading our Cookie Policy.

COOKIE POLICY

What are cookies?

Cookies are small text files that a website (including a web server) stores on a user’s computer, with no access to any documents or files on the user’s computer. Cookies contain information such as the website name, as well as some specific characters and numbers. Each time a user visits a website, the site reads cookies and provides the user with services tailored to that information. A common example of such information is user preferences on the website, predefined by the user’s choice on that website (for example, clicking on certain “buttons”, search, ads, etc.).

What type of cookies are used on this site?

Technical cookies

Technical cookies are used to ensure that certain sections of the website function properly. The Website uses technical cookies only to send some requests or to provide, if necessary, certain services requested by the subscriber or user. The technical cookies can be divided into:

• analytic cookies, which are technical cookies that are used to keep track of the total number of users and analyze their activities while browsing a particular website;

• Functional cookies allow you to personalize the content of the website according to the various options chosen by the user (for example, language, etc.) in order to provide improved service experience.

The collection and processing of data obtained from technical cookies is necessary for the proper functioning of the Website. If users object to the use of such technical cookies, they will not be able to access and browse the Website properly.

Apart from technical cookies, there is a general rule for the use of electronic communications systems. It says that the access to the information stored on the end-user equipment requires the prior user’s consent, right after providing them with all the clear and detailed information on cookie policy. This means that this consent must be obtained by performing the procedures that confirm it, and not be assumed in the absence of refusal.

Third-party cookies

Third-party cookies are installed on a website other than that visited by a user. This is because each website may contain elements (images, maps, sounds, and certain links to other domain names) stored on computer servers differing from those that provide hosting services to the website, currently visited by a user.

Information collected through the use of the above-mentioned cookies is not disclosed to any third parties unless required by law.

The benefits of using cookies

Some cookies are very useful  as they help improve your user experience while visiting a website. Assuming that you use the same device and the same browser, cookies remember some of your preferences to help us understand how you use our Website and customize content according to your interests and needs.

Use of cookies at https://am-bits.com/

Cookies are required to use the Website https://am-bits.com/. We use cookies to improve our site. You may remove or block cookies coming from our site, but this may affect its proper functioning. None of the cookies on our site collect PII (personally identifiable information).

How to manage cookies via configuring your browser settings

Some users may object to storing information collected by cookies on their computer. Each browser provides detailed instructions regarding its cookie policy.

If you do not want to receive cookies, you can change your browser settings to receive warnings when cookies are sent, to deactivate some or all of the cookies used by the Website, or to delete cookies that have already been installed by the Website.

Most website features should work without the use of cookies. However, if you disable cookies, you will not have access to certain services and features of the Website.

The following links provide you with the necessary information about managing cookies in web browsers: https://www.aboutcookies.org/, http://www.youronlinechoices.eu/.

Below, you will find examples of some versions of the most common web browsers ,where you can get information on how to disable cookies.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/el/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari: https://support.apple.com/en-US/guide/safari/sfri11471/mac

In any case, it is recommended to search original databases on developers websites for the latest updates, as well as the websites from any other browser vendors.