Category
Big Data_ua

Кластерний програмно-апаратний комплекс Data HUB Analytical Platform

ЗАМОВНИК

ГАЛУЗЬ

МАСШТАБ

OTT платформа

Медіа

300 тис. користувачів

ЗАМОВНИК

OTT платформа

ГАЛУЗЬ

Медіа

МАСШТАБ

300 тис. користувачів


Створити єдину систему для роботи з великими даними (Big Data), сформувати корпоративний пiдхід до роботи з даними компанiї.
lдентифiкувати та оперативно реагувати на проблемнi вузли, що виникають пiд час
надання сервiсу. Забезпечити найкращий клієнтський досвід для кінцевих користувачів
платформи.


Розробка, інсталяція і налаштування програмно-апаратного комплексу Data HUB, призначеного для впровадження функцій глибокого дослідження даних, що накопичуються в процесі життєвого циклу абонентів компанії з подальшим утворенням на основі цих даних аналітичних звітів, прогнозування попиту та оптимізації пропозиції з метою створення нових продуктів.


В результаті проекту створено єдину систему збору даних та обробки журналів із безлічі систем, автоматизовано підготовку аналітичних звітів про поведінку та уподобання користувачів, забезпечено простий, прозорий та безпечний обмін даними як з внутрішніми, так і зовнішніми застосунками.

 

Прошу надіслати повну версію кейса:    Інші кейси: