Кейс

Кластерний програмно-апаратний комплекс Data HUB Analytical Platform

Big Data

Замовник

OTT платформа

Галузь

Медіа

Масштаб

300 тис. користувачів

Задача

Створити єдину систему для роботи з великими даними (Big Data), сформувати корпоративний пiдхід до роботи з даними компанiї. 

lдентифiкувати та оперативно реагувати на проблемнi вузли, що виникають пiд час надання сервiсу. Забезпечити найкращий клієнтський досвід для кінцевих користувачів платформи.

Рiшення

Розробка, інсталяція і налаштування програмно-апаратного комплексу Data HUB, призначеного для впровадження функцій глибокого дослідження даних, що накопичуються в процесі життєвого циклу абонентів компанії з подальшим утворенням на основі цих даних аналітичних звітів, прогнозування попиту та оптимізації пропозиції з метою створення нових продуктів.

Результат

В результаті проекту створено єдину систему збору даних та обробки журналів із безлічі систем, автоматизовано підготовку аналітичних звітів про поведінку та уподобання користувачів, забезпечено простий, прозорий та безпечний обмін даними як з внутрішніми, так і зовнішніми застосунками.

Form Background

Бажаєте ознайомитись з
повною версією кейсу?

Заповніть форму і ми одразу
зв'яжемося з Вами.