Big Data – рішення

Компанія AM-BITS сформувала команду сертифікованих інженерів Big Data та надало повний спектр послуг для розробки та впровадження рішень на базі продуктів Hortonworks Hadoop HDP / HDF.

Рішення на базі Big Data дозволяють економчно ефективно вирішувати бізнес-задачі в усіх сферах: зберігання, обробка, аналіз та прогнозування, викоричтовуючи структуровані та неструктуровані корпоративні дані, об’єм яких не дозволяє отримати результат у допустимі часові інтервали або в принципі не може бути обробленим задопомогою класичних підходів з використанням реляційних баз даних та одновузлових обчислювальних ресурсівю.

«На даний момент від 60 до 73% даних, що накопичили підприємства, як і раніше не використовуються для потреб бізнес-аналітиків, і це неприйнятно в епоху, коли глибокі аналітичні знання про клієнтів, та не тільки, є передумовою для участі у конкурентній боротьбі» відмітили аналітики Forrester Research Mike Gualtieri та Noel Johanna у звіті про впровадження Hadoop.

 

Фундаментом для будь-якого Big Data рішення є побудова системи активного архіву на основі Hortonworks HDP/Hive. Використання при побудові рішення HDP/Hive + Cisco DV CIS дозволяє вирішити наступні завдання:

  • Побудова корпоративного Data Lake для збору різнорідних даних з багатьох джерел, їх подальшої багатопотокової обробки, трансформації та аналізу.
  • Зниження витрат на зберігання та обробку великих об’ємів корпоративних даних,що містяться як у EDW (центральном хранилище данных), так і в багатьох різнорідних джерелах.
  • Уніфікація доступу до різних джерел даних та їх взаємодія.
  • Знаження часу формування аналітичної звітності / формування звітів у режимі онлайн.
  • Зниження пікових навантажень на джерела даних, що з’являються при побудові звітів.
  • Надання композитної аналітичної звітності на основі даних, накопичених в Активному Архіві, і даних, що отримуються з багатьох різнорідних джерел.