Category
AI, ML та Предиктивна аналітика

Побудова прототипу предиктивної моделі для прогнозування генерації електроенергії сонячними панелями

ЗАМОВНИК

ГАЛУЗЬ

МАСШТАБ

Енергетична компанія

Енергетика

≥ 1000 співробітників

ЗАМОВНИК

Енергетична компанія

ГАЛУЗЬ

Енергетика

МАСШТАБ

≥ 1000 співробітників


– Побудувати передиктивну модель.
– Автоматизувати процес прогнозування.
– Домогтися зниження фінансових втрат пов’язаних із помилками прогнозування.
– Надати замовнику розгорнутий звіт про точність роботи моделі та подальші кроки до
покращення її точності.


В ході роботи над завданням було проведено фундаментальний аналіз даних, отриманих від замовника, які використовувалися при формуванні ним прогнозу.
Для підвищення точності роботи предиктивної моделі, отримані від замовника погодинні дані обсягів генерації електроенергії та добові температурні дані були збагачені погодними даними по регіону та доповнені даними з різних (у тому числі й відкритих) джерел, що дозволило виявити та використати глибші залежності.
Грунтуючись на аналізі даних, було побудовано ряд предиктивних моделей різного типу.


Побудовано прототип передиктивної моделі, проаналізовано можливості інтеграції ML моделі для вирішення проблем та шляхи подальшого покращення якості прогнозування, та надано відповідний
докладний звіт.
У ході роботи компанія AM-BITS досягла точності моделі 84% (за даними за період з березня по жовтень 2021 р.)

 

Прошу надіслати повну версію кейса:    Інші кейси: