Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМ-БІТС» цінує довіру до нашої компанії. Для нас дуже важлива конфіденційність Ваших даних, саме тому ми прагнемо захистити усі персональні дані, які Ви надаєте, користуючись нашим сайтом та співпрацюючи з нами. Дана Політика розроблена на виконання вимог Регламенту 2016/679 Європейського парламенту та Ради ЄС від 27.04.2016 «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС» (Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)), надалі за текстом – GDPR, та Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI.
 
СФЕРА ДІЇ ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ
Ця Політика поширюється на «персональні дані та відомості», що збираються нами за допомогою цього веб-сайту. «Персональні дані і відомості» зокрема але не виключно означають дані, які ідентифікують особисто Вас, як окремо, так і в комбінації з іншою інформацією, доступною нам. Використовуючи цей сайт, та надаючи свою пряму згоду на обробку персональних даних, Ви приймаєте нашу Політику. Якщо Ви не згодні з цією Політикою, просимо не заповнювати представлені на сайті реєстраційні форми, а також форми запиту інформації. Ми контролюємо способи збору Ваших персональних даних і визначаємо цілі, для яких персональні дані використовуються ТОВ «АМ-БІТС». Ми є «Контролером даних» для цілей GDPR і іншого застосовного законодавства про захист даних, а також «Власником персональних даних» в розумінні Закону України «Про захист персональних даних». Ми можемо періодично оновлювати Політику конфіденційності, в тому числі, якщо цього вимагає застосовуване законодавство. Тому ми просимо Вас періодично відвідувати веб-сайт https://am-bits.com/, щоб переконатися в тому, що Ви маєте актуальну інформацію. З точки зору GDPR, нами вжито усіх юридичних, організаційних і технічних заходів для забезпечення захисту ваших персональних даних від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття або знищення.
 
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ (ТЕРМІНИ)
Персональні дані — це будь-яка інформація персонального характеру, яка дозволяє третій особі ідентифікувати фізичну особу (суб’єкта даних). Фізична особа, що ідентифікується — це фізична особа, яку можна прямо або опосередковано ідентифікувати, зокрема, за допомогою посилання на певний ідентифікатор (ім’я, прізвище, номер документа, інший ідентифікатор) або шляхом аналізу кількох елементів фізичної, генетичної, психологічної, економічної, культурної або іншої ідентичності даної фізичної особи. Суб’єкт персональних даних — це фізична особа, якої стосуються персональні дані і яку можна ідентифікувати або яка вже ідентифікована за цими персональними даними. Обробка персональних даних — це будь-яка операція або сукупність операцій, які виконуються з персональними даними або масивами персональних даних з використанням або без використання автоматичних процедур, такі як збір, запис, систематизація, структурування, зберігання, зміна, впорядкування, перегляд, використання, поширення або будь-який інший вид надання доступу третім особам, в тому числі співробітникам контролера або процесора персональних даних, а також видалення.
 
ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ВІДОМОСТІ, ЩО ЗБИРАЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ САЙТУ
Зокрема, але не виключно персональна ідентифікаційна інформація (персональні дані) може включати в себе Ваше ім’я, номер телефону, адресу електронної пошти, відомості про компанію, де Ви працюєте тощо. Дана інформація може зберігатися в наших базах даних у зв’язку з минулим чи поточним співробітництвом з Вами або з огляду на те, що, на нашу думку, Вам може бути цікаво отримувати від нас матеріали про нашу діяльність та послуги. Неперсоніфікована ідентифікаційна інформація означає інформацію виключно статистичного характеру, яка сама по собі не ідентифікує конкретних фізичних або юридичних осіб, і яка залежить від відвідувань Вами сайту. Наприклад, ця інформація може включати в себе ІР-адресу, з якої Ви здійснюєте доступ до інтернету, дату і час доступу до сайту, а також адреса веб-сайту, з якого Ви по посиланню перейшли безпосередньо на сайт. Ця інформація використовується в зведеній формі для підвищення корисності і привабливості сайту для користувачів.
 
МЕТА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
ТОВ «АМ-БІТС» може використовувати персональні дані з такою метою: Надання послуг та інформації за відповідним запитом, Маркетингові цілі, Надання технічної допомоги.
 
ГАРАНТІЇ
ТОВ «АМ-БІТС» відповідає вимогам GDPR, зокрема:
 • Не використовує персональні дані з метою іншою, ніж описано в цій Політиці конфіденційності;
 • Чітко ідентифікує отримані персональні дані;
 • Контролює наявність згоди на отримання та обробку персональних даних;
 • Забезпечує можливість повного видалення персональних даних;
 • Деперсоналізує дані для їх подальшого використання;
 • Гарантує відповідність приписам GDPR всіх суб’єктів, що мають доступ до персональних даних;
 • Не отримує та не обробляє персональні дані про етнічну або національну приналежність, філософські, релігійні або політичні погляди, медичні та інші дані з особливим режимом доступу та зберігання;
 • Зберігає дані на захищених носіях інформації, що відповідають вимогам GDPR.

 

 
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
ТОВ «АМ-БІТС» гарантує забезпечення захисту персональних даних та конфіденційної інформації від випадкової втрати або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних, не передбаченого умовами цієї Політики. ТОВ «АМ-БІТС» використовує виключно безпечні та захищені ресурси для зберігання конфіденційної інформації та персональних даних, включаючи хмарні носії інформації. Ми користуємося комплексною програмою безпеки даних, що включає в себе комерційно обґрунтовані адміністративні, фізичні і технологічні заходи безпеки, для захисту Вашої персональної інформації від несанкціонованого доступу, використання, несанкціонованого або випадкового руйнування, зміни або розкриття. Хоча ми приймаємо комерційно обґрунтовані запобіжні заходи для забезпечення рівня безпеки, ми не можемо гарантувати абсолютну безпеку інформації, що надається по інтернету або зберігається в наших базах даних від злочинного втручання третіх осіб (хакерські атаки).
 
ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Права суб’єктів персональних даних відповідно до законодавства України
 • знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, цілі їхньої обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника або розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення про отримання цієї інформації уповноваженим ними особам, окрім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включно із інформацією про третіх осіб, яким надаються їхні персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів із дня надходження запиту, окрім випадків, передбачених законодавством, відповідь про те, чи оброблюються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти мотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред’являти мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку із умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи порочать честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для них правові наслідки.
Інші права суб’єктів персональних даних відповідно до GDPR
 • Право на інформацію;
 • Право на виправлення даних про Вас;
 • Відкликання згоди на обробку персональних даних і право на забуття.
 •  
ВІДКЛИКАННЯ ЗГОДИ НА ПЕРЕДАЧУ ТА ОБРОБКУ ІНФОРМАЦІЇ
У будь-який момент Ви маєте право відкликати свою згоду на передачу та обробку персональних даних. В такому разі ТОВ «АМ-БІТС» зобов’язане вчинити всі залежні від нього дії по видаленню / передачі Ваших персональних даних та вчинити всі дії, необхідні для безперебійного надання послуги. Водночас, у такому випадку ТОВ «АМ-БІТС» не несе відповідальності за якість та безперебійність надання послуг.
WITHDRAWAL OF CONSENT TO THE TRANSMISSION AND PROCESSING OF INFORMATION
You have the right to withdraw your consent to the transfer and processing of personal data at any time. In this case, LLC “AM-BITS” is obliged to take all dependent actions to delete / transfer your personal data and take all actions necessary for the uninterrupted provision of the service. At the same time, in this case, LLC “AM-BITS” is not responsible for the quality and continuity of services.
ЧАС ОБРОБЛЕННЯ (ЗБЕРІГАННЯ) ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
ТОВ «АМ-БІТС» не буде зберігати Ваші дані довше, ніж це необхідно для виконання мети, для якої вони обробляються, або для дотримання встановлених законом вимог. Щоб визначити відповідний період зберігання, ТОВ «АМ-БІТС» з’ясовує характер і категорію персональних даних, цілі, для яких вони обробляються, і чи можливо досягти цих цілей за допомогою інших засобів.
 
ПРЯМИЙ МАРКЕТИНГ
Перед використанням Ваших персональних даних з метою прямого маркетингу (або наданням дозволу на це нашим структурним підрозділам) ми надамо Вам можливість дозволити або заборонити таке використання Вашої інформації. Ви в будь-який час можете виключити себе з наших прямих маркетингових розсилок, надіславши електронний лист або письмове повідомлення відповідальній особі з конфіденційності даних. Просимо вказати Ваші ПІБ, адресу та електронну адресу, щоб ми могли знайти Вас в наших списках розсилки. Після отримання нами необхідної інформації ми видалимо Вас з наших списків розсилки. Просимо дати нам достатньо часу на виконання Вашої вимоги.
 
ТРЕТІ ОСОБИ
ТОВ «АМ-БІТС» може розкривати конфіденційну інформацію та персональні дані третім особам виключно з метою надання Вам послуг, що містить випадки залучення сторонніх спеціалістів, підключення стороннього програмного забезпечення. У такому випадку ТОВ «АМ-БІТС» несе відповідальність за дії таких третіх осіб як за свої власні. Використання персональних даних здійснюється лише відповідно до професійних чи службових або трудових обов’язків таких осіб. Ці треті особи зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Шляхом прийняття умов цієї Політики Ви надаєте свою згоду на таку передачу інформації третім особам. Інформація також може надаватись правоохоронним та іншим державним органам в разі, якщо таке розкриття є обов’язковим, та на підставі належного запиту, про що ТОВ «АМ-БІТС» негайно Вас повідомляє.
 
COOKIE-ФАЙЛИ
Ми використовуємо cookie-файли, включно з cookie-файлами третіх сторін, з метою поліпшення якості даного веб-сайту для користувачів. Подовжуючи перегляд веб-сайту, Ви надаєте згоду на використання cookie-файлів. Отримати більш детальну інформацію Ви можете, ознайомившись із нашою Політикою використання cookie-файлів за посиланням https://am-bits.com/cookies-policy/.
 
ПОСИЛАННЯ НА ІНШІ ВЕБ-САЙТИ
Даний сайт може містити посилання на веб-сайти інших компаній, включаючи веб-сайти наших Партнерів та третіх осіб. Ця Політика не застосовується до персональних даних, які збираються на будь-яких з цих веб-сайтів. При доступі до сторонніх веб-сайтів по посиланнях на цьому сайті просимо приділити кілька хвилин ознайомленню з політикою конфіденційності, опублікованій на даному сайті.
 
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Якщо на момент опублікування цієї Політики конфіденційності Ви вже є користувачем нашого сайту та / або контрагентом ТОВ «АМ-БІТС» і після ознайомлення з Політикою конфіденційності Ви не повідомили нам про свою незгоду з нею чи про її невідповідність вимогам GDPR, чи про небажання надання ТОВ «АМ-БІТС» своїх персональних даних, вважається, що Ви прийняли умови нашої Політики конфіденційності та надали нам свою згоду на збір, зберігання й обробку ваших персональних даних, переданих нам раніше. Якщо нам стане відомо про несанкціонований доступ до Ваших персональних даних зі сторони будь-яких третіх осіб, ми зобов’язуємося негайно повідомити Вас про це. Питання, які не врегульовані даною Політикою конфіденційності, регулюються згідно з GDPR та Законом України «Про захист персональних даних».