Category
Інфраструктурні рішення

ЗАМОВНИК

ГАЛУЗЬ

МАСШТАБ

Страхова компанія

Фінансові послуги

500+ співробітників, 50 філій

ЗАМОВНИК

Страхова компанія

ГАЛУЗЬ

Фінансові послуги

МАСШТАБ

500+ співробітників, 50 філій


Для подальшого зростання компанії потрібно було модернізувати ІТ інфраструктуру Замовника, так як значну частину серверного обладнання Замовника становило застаріле обладнання з життєвим циклом, що вже завершився, спостерігався гострий недолік у обчислювальних та дискових ресурсах, була відсутня централізована система резервного копіювання.


В результаті проведеної роботи було створено IT-архітектуру, що відповідає всім пунктам технічного завдання:
– забезпечено високу локальну доступність бізнес-додатків,
– реалізовані ефективні механізми адміністрування та моніторингу,
– закладено механізм модернізації комплексу до рівня катастрофостійкого рішення з
можливостями автоматизації.
Ключова роль у складі рішення відведена інфраструктурі HPE Synergy 12000 і дисковому масиву НPE 3PAR StoreServ 8000. Необхідного рівня продуктивності дискової підсистеми досягнуто завдяки вдало скомпонованій конфігурації дискового масиву 3PAR StoreServ 8000 c апаратним ASIC, що включає як класичні диски, так і високошвидкісні накопичувачі SSD. Апаратною основою підсистеми резервного копіювання виступила дискова бібліотека HPE StoreOnce з підтримкою депублікації даних, що зберігаються.


Було реалізовано успішне перенесення на нове обладнання ключових бізнес-додатків Замовника, час недоступності бізнес-додатків було зведено до мінімальних значень.

 

Прошу надіслати повну версію кейса:    Інші кейси: